Hakkimizda

VİZYONUMUZ

Küresel ölçekte markalar yaratan, uluslararasılaşmış, Ar-Ge, tekno-girişim ve inovasyon ekosisteminde lider teknopark olmak.

 

MİSYONUMUZ

Ar-Ge ve yenilik alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara en uygun koşullarda ve yüksek standartta etkin ve sürdürülebilir Teknoloji Geliştirme Bölgesi hizmetlerini sunmak,

Teknolojik bilgiyi üretmek ve ticarileştirmek, yeni teknoloji üretme potansiyeline sahip olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek. Üretim ve girişimciliği desteklemek,

Bölgedeki firmaların tanıtım ve gelişimlerine katkıda bulunmak, işbirlikleri geliştirmek ve teknoloji transferine katkı sağlamak,

İhracatın ve yatırım imkânlarının arttırılması için dış ticaret konusunda destek olmak ve öncülük etmek,

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve yüksek teknolojilere uyumuna destek olmak.