Destekler

AVRUPA BİRLİĞİ FON PROGRAMLARI

Amaç
Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki EIC Hızlandırıcı çağrısı, start-uplar ve KOBİ'ler (spin-off'lar dahil) için oyunun kurallarını değiştiren inovasyonu geliştirmek ve ölçeklendirmek için finansman ve yatırım desteği sağlamayı amaçlamaktadır. 

Kimler Başvurabilir?

Start-up'lar ve KOBİ'ler (spin-off'lar dahil) istisnai durumlarda orta ölçekli şirketler (500'den az çalışanı olan) başvurabilir. 

Proje Süresi
Proje destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi

Çağrının toplam bütçesi 592,5 milyon Avro olup, bunun 143,05 milyon Avrosu daha yeşil, daha dijital ve daha dirençli bir Avrupa'yı yeniden inşa etme hedeflerine katkıda bulunacaktır. Başvurular için karma finansman modeli uygulanmaktadır:

  • Teknoloji geliştirme ve doğrulama bileşeni için 2,5 milyon Euro'ya kadar
  • Yatırım bileşeni özel koşullarda ölçek büyütme ve diğer faaliyetler için 0,5 - 15 milyon EURO Yatırım bileşeni yalnızca küçük orta büyüklükteki şirketler için veya yalnızca hibenin devamı olarak (yani, yeni başlayanlar dahil KOBİ'ler için) olarak tahsis edilir.

Başvuru Formatı

Başvurular son çağrı tarihinden önce yapılmalıdır. Başvurular, doğrudan Finansman ve İhale Fırsatları portalı Elektronik Gönderi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir (Search Funding & Tenders bölümündeki çağrı sayfasından erişilebilir). Basılı nüsha teklif gönderimi mümkün değildir. 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı metni. 

Ufuk Avrupa Programı ulusal koordinatörü TÜBİTAK’tır. 

 

Amaç
Eurostars-3, Eureka Sekretaryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle, Ufuk Avrupa/Avrupa Yenilik Ekosistemleri çalışma programı altında, “Yenilikçi KOBİ’ler için Avrupa Ortaklığı (European Partnership on Innovative SMEs - INNOVSMEs)” adıyla oluşturulan bir ortaklıktır. 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır.

 

Eurostars-3 2021 yılı çağrısında ülkemizde yerleşik firmaların ve ülkemiz araştırmacılarının birlikte sundukları proje başvuruları alınacaktır. Sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının da ortak olarak yer alabileceği uluslararası Eurostars proje başvuruları ve süreçleri Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında oluşturulan “1709-EUREKA-EUROSTARS 2021” kodlu ve “Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu” başlıklı ulusal çağrı kuralları çerçevesinde yürütülecektir.

Kimler Başvurabilir?
Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Proje Süresi
Proje destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi

  • Proje bütçesi için büyük şirketler %60, start-up firmaları %75 oranında desteklenmektedir.

Desteklenen Gider Kalemleri:
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 

Başvuru Tarihleri

Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi 4 Kasım 2021 saat 14.00 (Orta Avrupa Saati).

Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 10 Kasım 2021 saat 17.00 (Türkiye Saati)

Ulusal ön proje başvuruları için son tarih 16 Kasım 2021 17.00 (Türkiye Saati)

Çağrıya proje önerisi sunacak ülkemizde yerleşik tüm kurum ve kuruluşların ulusal ön uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi için uluslararası başvuru ile eş-zamanlı kuruluş bazlı ön kayıt başvurusu ve ulusal ön proje başvurusunu TÜBİTAK PRODIS üzerinden belirtilen tarihlerde tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra kabul alan Türk ekiplerin TÜBİTAK’a ulusal başvuru yapmaları gerekmektedir.Ulusal ön kayıt ve ön proje başvurusu için lütfen tıklayınız.


Başvurular yılın her günü sürekli olarak açıktır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.