Hakkımızda

Enterprise Europe Network (Avrupa İşletmeler Ağı) 62’den fazla ülkede 600 üye kurumda çalışan 3000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. Ağda ticaret ve sanayi odaları, teknoloji transfer merkezleri, araştırma merkezleri ve KOBİ’lere destek sağlayan kurumlar yer almaktadır. Her şehir / bölgede farklı kurumlar bir araya gelerek kendi Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarını oluşturmaktadırlar.

Proje ile amacımız, firmaları uluslararasılaşma, dış ticaret, fikri haklar, uluslararası iş birlikleri konularında bilgilendirmek, inovasyon ve AR-GE altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamak. Bilgilendirme ve altyapı faaliyetleri dışında Avrupa İşletmeler Ağı profil veri tabanı ile firmaların ticari, teknolojik iş ortaklıkları veya ortak AR-GE projeleri için birbirlerini bulmalarına da aracılık edilmektedir. Bununla birlikte uluslararası B2B ikili görüşme etkinlikleri düzenleyerek firmaların birbirleri ile yüz yüze tanışarak potansiyel ortaklarını bulmalarını amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda yapılan faaliyetler aşağıdaki gibidir:

 

1. Bilgilendirme ve Danışmanlık:

   a. Seminerler & Eğitimler: Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları, yerel ve Avrupa Birliği programlarına proje yazma teknikleri, Horizon 2020, yeşil ekonomi, dış ticaret, uluslararası pazarlama, ekolojiye duyarlı tasarım, inovasyon yönetimi, fikri mülkiyet hakları (IPR) gibi konularda eğitim ve seminerler.

   b. Bilgilendirme Hizmetleri: AB mevzuatı, politikaları, fonları, kredileri ve ihalelerine ilişkin sorulara danışmanlık hizmeti

   c. Aylık Bültenler: Konsorsiyumun Ağ kapsamındaki faaliyetlerini, yabancı ticari ve teknolojik iş birliği profillerini ve Horizon 2020 proje çağrılarını içeren aylık bültenler

   d. Fikri Mülkiyet Hakları (IPR)

2. KOBİler Arası Ticari İş Birlikleri ve Uluslararasılaşma

   a. Firmaların teklif ve taleplerine uygun ticari ortak arayışı

   b. Firmalar arası ikili iş görüşmeleri

   c. Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanında yer alan yabancı firmalara ulaşma imkanı

3. KOBİ’lere Destekler

   a. Ar-Ge ihtiyaçlarının belirlenmesi ve teknoloji transferleri

   b. Firma ziyaretleri ve teknoloji tespit/değerlendirme faaliyetleri

   c. Teknoloji ve inovasyon transferi

   d. Teknoloji ve proje pazarı aktiviteleri

   e. Ar-Ge ve Horizon 2020 fonlarına yönelik destek

   f. Teknolojik iş birliği ve proje ortağı bulma desteği

Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı olarak iş birliği sağladığımız kurumlar ile dünyada ve Türkiye’de gelişmekte olan teknoloji ve dijitalleşmeyi kullanarak Akıllı Şehir Kocaeli projesinde yer almaktayız. Kocaeli’nin mevcut durum analiz raporu ve stratejik yol haritasını belirleyerek, bünyemizdeki firmaların yetkinlikleri ile Kocaeli’nin akıllı şehir olabilmesi için geliştirmekte olduğumuz yeni projelerle katkı sağlamaktayız. Bu bağlamda edinilen bilgi birikimi Türkiye genelinde büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kapsayacak şekilde akıllı şehirler danışmanlık hizmeti olarak sunmaktadır.

MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) Fizibilite Desteği ile yapılan fizibilite çalışması ile KOÜ Teknopark A.Ş. yürütücülüğü ve bünyesinde Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası desteği ile Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik ile Yapay Zeka çalışmalarının ön plana alındığı ve bu çalışmaların sanayide uygulamalarını öncelikle ele alan girişimcilerin yerleşeceği ön-kuluçka, kuluçka ve hızlandırıcı birimleri ile eğitim ve laboratuvar birimlerini içeren bir merkez oluşturulması ile Kocaeli ilindeki AG/SG ve buna bağlı olarak oyun ve alt sektörlerinin ve bundan etkilenecek olan sanayi sektöründeki Ar-Ge çalışmalarının kapasitesinin artırılması konusunda yapılan bir projenin sunulması amaçlanmaktadır. 

Proje sonucunda kullanılacak temel çalışma yöntemi şu şekilde olacaktır: 

- Kuluçka birimlerine kabul edilen AG/SG girişimcilerine işlik sağlanması, 

- Danışmanlık, mentörlük destekleri verilmesi, 

- Teknik laboratuvar desteklerinin ve imkanlarının sağlanması.

Bu destekler ve imkanlar çerçevesinde Kocaeli bölgesindeki sanayi kuruluşlarının ve yazılım, donanım kuruluşlarının AG/SG alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda öncü ve rekabetçi konum elde edecek kurumsal yapı elde etmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.