Hakkimizda

İŞ BİRLİKLERİ

KOÜ Teknopark, firmalarının ticarileşmesine katkıda bulunmak amacıyla gerek yurt içi, gerekse yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile iş birlikleri geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Firma – Firma Eşleştirmeleri: Sanayi firmalarının teknolojik ihtiyaçlarına çözümler sunmak ve Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunmak üzere teknoloji ve Ar-Ge sağlayıcısı Teknopark firmaları ile Sanayi kuruluşları arasında ikili iş birliği görüşmeleri KOÜ Teknopark tarafından düzenlenmektedir. Sanayi firmalarının ilgi duydukları odak alanlar belirlenerek, istenilen yetkinlikleri veya hizmetleri sağlayan Teknopark firmaları bir araya getirilerek taraflar için karşılıklı fayda getirecek hizmet/ürün satışı, ortak proje geliştirilmesi ve yatırım imkanları yaratılmaya çalışılmaktadır. 

 

Yatırımcı Görüşmeleri: Teknopark firmalarının kuruluş ve büyüme aşamalarında ihtiyaç duydukları sermaye ihtiyacına yönelik olarak destek sağlamak üzere gerek Melek yatırım ağları, gerek özel ve kamu fonları ile bir araya gelerek uygun firmaların yatırımcılar ile görüşmeleri organize edilmektedir. Yatırımcı görüşmelerinde, yatırımcıların beklentilerinin paylaşılması, yatırımcı sunumlarının hazırlanması ve firmaların hazırlıkları konularında toplantı, webinar ve birebir geri bildirimler ile süreçler konusunda destek sağlanmaktadır.

 

Ekosistem İş birlikleri: Girişimcilik ve inovasyon ekosisteminde yer alan kurum ve kuruluşlar ile çeşitli konularda iş birlikleri oluşturulmaktadır. Kuluçka merkezleri, TTO’lar, Bölgesel Kalkınma ajansları, ulusal hibe/destek kurumları, odalar, belediyeler, dernekler ve OSB’ler ile ortak çalışmalar geliştirilerek firmalara iş geliştirme konularında avantaj sağlamaktadır.

 

KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği): Kocaeli ili KÜSİ çalışmaları kapsamında Sanayi İl Müdürlüğü organizasyonunda AR-GE merkezleri ve AR-GE merkezi olma potansiyeline sahip sanayi kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirilerek kurumlar arasında entegrasyon sağlanmakta, firmaların AR-GE ve inovasyon kapasitelerini yükseltmeye yönelik çalışmalar geliştirilmektedir. Bu kapsamda teknopark firmaları ile sanayi firmaları buluşmaları, teknopark tanıtım ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmiştir.