Hakkimizda

KOCAELi ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK

“Endüstrinin başkenti”nde, sanayi ve ticaret yollarının buluştuğu önemli bir noktada yer alan Kocaeli Üniversitesi Teknopark, yüksek katma değerli teknolojinin geliştirilmesi amacıyla nitelikli istihdama, ithal ikamesini esas alan teknolojik ürünlere ve geleceğin üzerinde şekilleneceği inovasyona katkı sağlamayı hedefliyor.

114 bin m2’lik açık, 10 bin m2’lik kiralanabilir alanı ve 150 ofisiyle doğa ile iç içe bir ortamda 20 Şubat 2004 tarihinde kurulan KOÜ Teknopark, yapımı süren iki binasının da hizmete girmesiyle kapasitesini artırmayı ve bünyesindeki firmaların her türlü teknolojik, sosyo-kültürel ihtiyacını karşılamayı planlıyor.

KOÜ Teknopark; Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve GOSB Teknopark ortaklıklarından aldığı güçle bölgenin teknolojik gelişimine de öncülük ediyor.

Dijital dönüşüm ve inovasyon merkezi olarak da hizmet vermeyi sürdüren KOÜ Teknopark, alanında uzman danışmanların ve teknoloji firmalarının desteğiyle sanayiye dönük hizmetlerini aralıksız devam ettiriyor.

KOÜ Teknopark;

■ Akademisyenlerle firmalar ve firmalarla firmalar arasındaki dijital dönüşümü hızlandırıcı teknoloji transferine öncülük ediyor.

■ Teknoloji Transfer Ofisi, Enterprise Europe Network, CoSME gibi uluslararası iş ağları ve BİGG TEPE gibi projelerle Teknopark firmalarının ve genç girişimcilerin proje süreçlerinin hızlandırılmasına, ürünlerinin pazara çıkarılmasına ve ihracata dönüştürme hedeflerine ulaşabilmelerine katkıda bulunuyor.

■ Bünyesinde barındırdığı Lazer, İleri Malzemeler ve Alternatif Yakıtlar laboratuvarlarıyla akademik bilginin katma değerli ürünlere dönüşmesine, hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin doğrudan özel sektörle buluşmasına, dolayısıyla ekonomiye katkıda bulunabilmelerine imkân sağlıyor.

■ Teknolojik bilgi üretimini ve üretilen bilginin ticarileştirilmesini teşvik etmek amacıyla açık ofis olarak tasarlanan kuluçka ve ön kuluçka merkezleriyle girişimcilere yüksek standartta imkân ve hizmetler sunuyor.

■ Ürünlerini ve üretim yöntemlerini geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek isteyen girişimciler, KOÜ Teknopark’ın  teknolojik alt yapısında yer alan Marka Test Merkezi’nden yararlanabiliyor.

■ KOÜ Teknopark, dijital ve basılı olarak yayınladığı GASTEARGE ile teknolojik bilginin paylaşılmasına, teknoparklar arası iş birliğinin güçlendirilmesine ve toplumun ar-ge duyarlılığının artırılmasına da katkı sağlıyor.

■ Bilgi toplumuna dönüşebilmenin kilit noktasını kültürel paylaşım ve iletişim oluşturuyor. Bu anlayışla hareket eden KOÜ Teknopark, sosyal paylaşım alanlarında da yeni yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda bünyesinde kafe, restoran, yemekhane, hobi ve spor merkezleri bulunduruyor. Bunun yanı sıra, Teknopark firmalarının ürünlerini pazarlayabilmeleri, dijital  görünürlüklerini artırabilmeleri  için her türlü video ve fotoğraf prodüksiyonlarını gerçekleştirebilecekleri bir Green Box Video ve Fotoğraf Stüdyosunu da hizmete sunuyor.

Firmalarının yüzde 65’i bilişim, yüzde 11’i elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren KOÜ Teknopark’ta diğer sektörel dağılım sıralaması ise şöyle: Enerji, otomotiv, geri dönüşüm, ambalaj, imalat sanayi, denizcilik, gıda sanayii, otomotiv yan sanayii, medikal, inşaat, makine ve teçhizat imalatı, kimya.

Teknopark’ın sunduğu diğer bazı avantajlar da şöyle:

■ Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 2028 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet.

Sigorta primi desteği: Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının 31 Aralık 2028 tarihine kadar muafiyeti,

■ Ayrıca, bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti de sağlanıyor.