Hakkimizda

Uluslararasılaşma

EEN COSME Projesi: Enterprise Europe Network (EEN)(Avrupa İşletmeler Ağı) 62’den fazla ülkede 600 üye kurumda çalışan 3000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. Ağda ticaret ve sanayi odaları, teknoloji transfer merkezleri, araştırma merkezleri ve KOBİ’lere destek sağlayan kurumlar yer almaktadır. Her şehir / bölgede farklı kurumlar bir araya gelerek kendi Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarını oluşturmaktadırlar.  

Proje ile amacımız, firmaları uluslararasılaşma, dış ticaret, fikri haklar, uluslararası iş birlikleri konularında bilgilendirmek, inovasyon ve AR-GE altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamak. Bilgilendirme ve altyapı faaliyetleri dışında Avrupa İşletmeler Ağı profil veri tabanı ile firmaların ticari, teknolojik iş ortaklıkları veya ortak AR-GE projeleri için  birbirlerini bulmalarına da aracılık edilmektedir. Bununla birlikte uluslararası B2B ikili görüşme etkinlikleri düzenleyerek firmaların birbirleri ile yüz yüze tanışarak potansiyel ortaklarını bulmaları amaçlanmaktadır. 

INNOV-EM Projesi: Proje, bölgedeki inovasyon ve büyümenin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için bölgedeki yenilikçi KOBİ'lere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Proje, başarılı KOBİ Aracı başvuru sahiplerinin inovasyon süreçlerini yönetme kapasitesini ve 'kilit müşteri yönetimini' artırmaya yönelik entegre KOBİ hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında KOBİ'lere mentorluk ve koçluk hizmetleri sunulmaktadır. Horizon2020 (H2020) programları ve proje, KOBİ'lerin rekabet edebilirlik, Ar-Ge, inovasyon açığı ve çevresel zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. EEN, KOBİ'lerin uluslararasılaşmasını, yenilikçiliğini ve rekabet edebilirliğini desteklemeye yardımcı olacak kilit bir araç olmayı hedeflemektedir.

Konsorsiyum, 2020-2021 döneminde projelendirildiği üzere KOBİ'lerin yenilik yönetimi kapasitelerini artırıcı hizmetlerle bölgede KOBİ Aracına başvurabilecek şirket sayısını artırmaya odaklanmıştır. Projenin ikinci döneminde yenilik yönetimi hizmet desteği için uygun bulunan KOBİ'lere IMP3rove ile mevcut durum analizi gerçekleştirilecektir. Inovasyon yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesi için, IMP3rove teşhis aracı ile belirlenen eksiklikleri, zayıf noktaları ve darboğazları gidermek üzere ortaklaşa kararlaştırılan eylem planı hazırlanarak yol haritası çıkarılması hedeflenmektedir.

AB Fon Programları Faaliyetleri: Teknopark yönetiminin ve Teknoparkımızda yer alan firmalarımızın Avrupa Birliği fon kaynaklarından yaralanması, uluslararası seviyede rekabet edebilir, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeleri, yurtdışı pazarlara ulaşabilmeleri ve ortaklıklar geliştirebilmelerine destek olabilecek fırsatların yaratılması amacıyla farkındalık ve proje eşleştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda çeşitli bilgilendirme toplantıları, ikili iş birliği görüşmeleri, danışmanlık hizmetleri ve proje takibi faaliyetleri yürütülmektedir.

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro'luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Ufuk Avrupa bileşenleri altında yer alan küme, alan ve misyonlarda 2021 yılı çağrıları 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle açılmıştır.

Ufuk Avrupa Programın amaçları;

  1. Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
  2. Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
  3. Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.

Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının yapısına benzer şekilde 3 bileşen altında toplanmaktadır. Bu 3 bileşen Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, Yenilikçi Avrupa olarak belirlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik Programları ile uyumlu ve bütünleyici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları Programın bütünü için uygulanacaktır.

Ufuk Avrupa Programı yapısı aşağıda sunulmaktadır.