Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

ENDÜSTRİNİN KALBİNDE YÜKSELEN BİLGİ ÜSSÜ

Teknoparklar,
üniversiteler / araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde,
araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri,
akademik, ekonomik, sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleridir.

01 Kasım 2019 Cuma / 09:30 - 12:30 / KOÜ Teknopark Toplantı Salonu'nda

Seminerle ilgili bilgi ve kayıt için bilgi@kouteknopark.com adresine e-mail atmanız yeterli.

BANNER ÜST BAŞLIĞI

BANNER BAŞLIĞI

BANNER ALT BAŞLIĞI

AÇIKLAMA

BANNER ÜST BAŞLIĞI

BANNER BAŞLIĞI

BANNER ALT BAŞLIĞI

AÇIKLAMA

BANNER ÜST BAŞLIĞI

BANNER BAŞLIĞI

BANNER ALT BAŞLIĞI

AÇIKLAMA

Haberler

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark'ın Haberlerine Aşağıdaki Bağlantılara Tıklayarak Ulaşabilirsiniz.

Ortaklarımız

KOÜ-Teknopark A.Ş. 4691 Sayılı yasa ve 19.06.2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği" ile 10.04.2003 Tarih ve 25075 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 22.03.2003 tarih ve 2003/5390 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak, kurulmuştur.

Beş kurucu ortağın bir araya gelmesiyle kurulan KOÜ Teknopark A.Ş. ana sözleşmesi, 20 Şubat 2004 tarih ve 5991 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak şirketin kuruluşu tescil ve ilan edilmiştir. Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark A.Ş. şirketin ortaklarını oluşturmaktadır. Teknopark A.Ş. KOÜ-Teknopark'ın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikaların ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur. Teknopark A.Ş. bu görev ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu ve yöneticileri aracılığıyla yerine getirir.