Birikim Okulları
  • Teknopark Çalışanlarına Birikim Okullarında nakit ve/veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde %50 erken kayıt indirimine ek %10
  • Nakit ve Kredi Kartı ile tek çekim olarak yapılan ödemelerde ekstra %10, kardeş olması durumunda ekstra %5
  • Nüfus Cüzdanı ve Teknopark Çalışanı olduğunu belirten herhangi bir belge ile kurumlarımıza müracaatı yeterli olacaktır.
  • Teknopark Çalışanları ve birinci derece yakınları yararlanabilecektir.
  • Belirlenen indirimler BİRİKİM' in Kocaeli Başiskele Kampüsünde uygulanacaktır.
  • Sözleşme taraflarca yazılı bildirimde bulunulmadığı sürece, imza tarihinden itibaren geçerlilik süresi 1 (bir) eğitim öğretim yılıdır. Süre bitiminden 30 gün önce yazılı bildirimde bulunulmaz ise bir yıl daha otomatik olarak uzamış sayılır ve her takip eden bir yılın sonunda aynı şekilde devam eder.