23

Şub

2024

Kümelerden Kümelenmeye Dönüşüm Yolculuğumuz Semineri

“Kümelerden Kümelenmeye Dönüşüm Yolculuğumuz Semineri” 23 Şubat 2022 saat 10.30-12.30 arasında Kocaeli Üniversitesi Teknopark Toplantı Salonu'nda gerçekleşecektir. 

Seminer konu içeriği:

Türkiye’nin ihracat ekosistemine katkı sağlamak için sosyoekonomik hızlandırıcı girişim modeli odaklı ulusal boyutta mikro kümelenme ekosistem yapılanması ile,  iller bazında küme ticari firmalarının kurulması hedeflenmektedir.

Türkiye’nin geleceği için ihracatı çok önemlidir, özelikle de yüksek katma değerli ihracatı.

Türkiye’nin toplam ihracatının içindeki yüksek katma değerli ihracat oranı, yıllardır tüm çabalara rağmen %4’ü aşamamaktadır.

Kümelenme, ortak akıl ve küme ticari firmaları arasındaki dayanışma ile Türkiye’nin kalkınmasına yönelik uzun vadeli topyekün çabalarla, ‘Türkiye’nin Toplam İhracat Parasal Tutarı İçindeki Yüksek Katma Değerli İhracat Oranının Artırılmasına Katkı Sağlamak’ vizyonumuza doğru bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum.

Seminer ilgili bilgiler: 

· Ücretsizdir.
· Program sonrasında sertifika verilmeyecektir.

 


Kayıt Formu