Mehmet Akif ŞEN

 KOÜ-Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket Kurucu Ortaklarından oluşmuştur. Şirketin Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurullarında, Ortakları Temsil Hakkına Sahip olan Kuruluşlar ve temsilci sayıları şöyledir; Şirket Hisselerinin %52'sine sahip olan Kocaeli Üniversitesi üç üye ile, Şirket Hisselerinin %20'şer hissesine sahip olan Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası, %4'er hissesine sahip Gebze Ticaret Odası ve GOSB Teknopark birer temsilci ile temsil edilmektedirler.