Ön Kuluçka

Ön Kuluçka Başvuru

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri modülü, üniversite genelinde girişimcilik kültürünü oluşturan bir ekosistemi yapılandırarak girişimcilik faaliyetlerini yürütmektedir.

Ayrıntılı Bilgi
Ön Kuluçka

Kuluçka

Kuluçka Başvuru

Kuluçka Merkezi; yüksek katma değer oluşturacak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını ortaya çıkaran girişimcilik faaliyetlerini besleyerek mekanizmaların oluşturulmasını ve bu süreci tamamlayarak ticarileşen ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlanmasını hedeflemektedir.

Ayrıntılı Bilgi
Kuluçka

Firma

Firma Başvuru

Yer almak isteyen firmalar için ön talep başvuruları online başvuru sistemi aracılığı ile alınmaya devam edilmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen firmalar öncelikli olarak Başvuru Kılavuzu indirerek detaylı bilgiye ulaşabilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi
Firma