Ön Kuluçka

Amaç ve Hedef Kitle

Üniversitemiz lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve akademisyenleri ile Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminde yer almak isteyen girişimci karaktere sahip kişilerin, fikirlerini ve projelerini şirket kurma yoluyla ticari değere dönüştürmeleri sürecini desteklemek ve gerekli alt yapıyı sunmaktır.

Faaliyetler

 • Üniversite içerisinde lisans/lisansüstü öğrencilerine ve akademik personele periyodik olarak girişimcilik ders veya seminerleri verilmesi,
 • TÜBİTAK BİGG (Bireysel Genç Girişimci) programı BİGG Tepe kapsamında eğitim ve mentörlük programının yürütülmesi ve bu kapsamda programa girmeye hak kazanan girişimcilerin Ön Kuluçka olarak KOÜ Teknopark Ön Kuluçka Merkezi’nde yer alması,
 • Ön Kuluçka olarak kabul edilen girişimcilere Ön Kuluçka Merkezi ofis imkanlarının ücretsiz olarak sunulması,
 • Marka Prototip Hazırlama ve Elektrik – Elektromekanik Ürün Geliştirme Test Merkezi (PEET-M)’nin ihtiyaç duyulan çalışmalar için kullanılması,
 • Ön Kuluçka Merkezi’nde yer alıp şirketleşen girişimlerin KOSGEB ve Kalkınma Ajansları gibi kurumlardan mali destek almaları için projelerine destek sağlanması,
 • Şirketleşme sürecinde girişimlere KOÜ Teknopark Kuluçka Merkezi’nde veya ofislerinde yer verilerek, proje oluşturmalarının desteklenmesi,
 • Benzer yada yakın alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin işbirliklerinin sağlanması veya üniversiteden yeni mezunların bu şirketlere kazandırılması için çalışmaların yapılması,
 • Girişimcilere Üniversitenin altyapılarından daha fazla yararlanması sağlanması,
 • Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesi için akademisyen eşleştirmelerinin yapılması,
 • Şirketlerin Destek ve Hibe programlarından yararlandırılması, bu konuda, bilgilendirme amacı ile Ulusal (TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları), Uluslararası (Çerçeve Programları, Eureka Programı vb.) proje destek ve hibe programlarının firmalara ve girişimcilere tanıtılması, mevcut ve yeni açılacak destek ve hibe programlarının takip edilerek, süreçlerin işleyişi hakkında girişimcilere danışmanlık desteği verilmesi,
 • Bu danışmanlık kapsamında girişimcilerin Ulusal ve Uluslararası proje pazarları ve teknoloji platformlarına katılımının teşvik edilerek yönlendirilmesi,
 • Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu konulara yönelik KOÜ Teknopark tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılım.

Ön Kuluçka Başvuru Formu


  X