Kuluçka

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunmak isteyen girişimciler projeleri ile aşağıdaki link üzerinden ön başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Süreçleri:

1. Ön Başvuru Formunda mevcut projeniz ile ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir. Şahıs olarak başvuranlar, formun içerisindeki firma bilgileri alanına “Firmam Yok” seçeneğini seçip devam edebilirler.

2. Ön Başvurunuz Yönetici şirkete ulaştıktan ve ön onay verildikten sonra, form üzerinde belirttiğiniz mail adresine aktivasyon maili gönderilecektir. Aktivasyon mailinizdeki link ile argeportal’e giriş şifrenizi belirleyebilirsiniz.

3. Argeportal’e giriş yaptıktan sonra karşınıza gelecek form, asıl başvuru formudur. Bu form üzerinde firma bilgileri, proje bilgileri, personel bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır. Ayrıca projeniz için istenen belgelerin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (örn; proje sunumu vs) Firma olmayan şahıslar ise “Firma Evrakı” altına İkametgah, nüfus cüzdanı sureti ve imza sirkülerini yüklemelidirler.

4. Başvuru formu eksiksiz doldurulduktan sonra “Ön İzleme Formu Yazdır” alanından form yazdırılmalı, her sayfanın başvuru sahibi tarafından sadece imzalanması gereklidir.

5. Kaşeli ve imzalı başvuru formu 1 nüsha olarak Yönetici Şirkete iletilmelidir.

Değerlendirme Süreci:

Proje başvuruları 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi kapsamında proje hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumlu olan aday firma, proje hakem heyetinin de içerisinde olduğu değerlendirme kuruluna proje sunumunu yapar. Bu değerlendirmenin sonucu da olumlu ise KOÜ Teknopark A.Ş Yönetim Kurulu’ nda değerlendirmeye alınır ve sonuç firmaya bildirilir. Kabul edilen firmaya bölgedeki ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.

Akademisyenlerin Teknoparkta şirket kurabilmesi için yapması gereken işlemler:

1. Akademisyen, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu referans gösterilerek üniversitede çalıştığı birime şirket kurmak için dilekçe ile başvuruda bulunur.
2. İlgili birim, Üniversite Yönetim Kurulu’ na söz konusu akademisyen için izin yazısı yazar.
3. Üniversite Yönetim Kurulu ilgili akademisyen için “şirket kurma izni” kararı verir.
4. Şirket kurma izni alan akademisyenler, Teknoparka ilgili link üzerinden başvuru yapabilmektedirler. Başvuru formuna Şirket Kurma İzin Yazısını da eklemeleri gerekmektedir.

KOÜ Teknopark A.Ş. başvurularında, proje inceleme bedeli 1.500 TL + KDV dir. Başvuru ücretinin aşağıdaki banka hesabına yatırılıp, makbuzu başvuru formu içerisinde bulunan proje evrakları altındaki ilgili alana eklenmelidir.

Banka Hesap Numarası
KOÜ Teknopark A.Ş
İş Bankası İzmit Şubesi
IBAN NO : TR140006400000124002103793

*Başvuru yapmakla, formlarda ve ekinde vermiş olduğunuz bilgilerin (ileriye dönük beklentileri, niyetleri ve tahminleri içeren nitelikte olanlar hariç) doğru ve tam olduğunu beyan etmiş olursunuz. Yönetici Şirket, formlarda beyan edilen bilgilerin yanlış veya eksik olduğunu bölgeye kabulünüzden sonra tespit etmesi halinde, kira sözleşmenizi tek taraflı feshetme ve bölgedeki faaliyetlerinize son verme yetkisi ve hakkına sahiptir.
* KOÜ Teknopark’ a başvurulan Ar-Ge projesinin; TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı Tekno girişim Sermaye Desteği, SANTEZ ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi hakemli jüriler tarafından kabul edilen kamu destekli projelerin kabul yazılarını “proje evrakları” içerisine eklemesi zorunludur.

X