KOSGEB

AR-GE ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programının amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

750 bin TL’ye kadar destek sağlayan Ar-Ge İnovasyon Destek Programı desteklenen giderleri:

Desteklenen giderler

Destek Üst Limiti

Destek Oranı (%)

Kira Desteği 

Teknopark içi 30.000 TL

75

 

Teknopark dışı 24.000 TL

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde,  Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

 

75*

 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği    (Geri Ödemeli)

300.000

 

75*

 

Personel Gideri Desteği

150.000

100

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

10.000

75

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

75

Proje Tanıtım Desteği

5.000

75

Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/ Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

 

75

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

25.000

75

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
  1. a) Ar-Ge / yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini
  2. b) Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

  • Ar-Ge / yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda;
  • düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti

                           geri ödemeli 700.000 TL

                           geri ödemesiz 300.000 TL

                           toplam 1.000.000 TL’dir.

  • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti

                            geri ödemeli 3.500.000 TL

                            geri ödemesiz 1.500.000 TL

                            toplam 5.000.000 TL’dir.

  • Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti

                            geri ödemeli 4.200.000 TL

                            geri ödemesiz 1.800.000 TL

                            toplam 6.000.000 TL’dir.

Ayrıca erken ödeme talebinde uygulanan üst limitlerde Erken ödeme tutarı, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının %35 (otuz beş)’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25 (yirmi beş)’ini aşamaz.” hükmü ile uyumlu olacak şekilde “Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler” kapsamında gelen başvurular için tahmini geri ödemeli destek tutarında  4 milyon 200 Bin TL dikkate alınacaktır.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a) Makine-teçhizat desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

c) Yazılım giderleri desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

ç) Personel gideri desteği

%100 Geri ödemesiz

d) Eğitim ve danışmanlık desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi

X