Kalite Politikası

Kalite Politikamız

Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetimi ve faaliyetleri kapsamında temel hedeflerimiz; 

• Tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek, 

• Çevresel faktörler, fiziki güvenlik önlemleri ve  güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak, 

• Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmak, 

• Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

• Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak, 

• Müşteri ihtiyaçlarının uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanmasını sağlamak, 

• Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak, 

• Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak. 

 

X