Kocaeli Üniversitesi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Vizyon

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi; araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak; 

Teknolojik bilgi üreterek, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması, Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi, Ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, Verimliliğini artırarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi, Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliğin desteklenmesi, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlaması, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanaklarının yaratılması, Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanlarının yaratılması, Teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapının tesis edilmesi amacı ile kurulmuştur.


Misyon

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak Misyonumuz 2023 yılı sonuna kadar kapasitemizin, yasaların belirlediği çerçevede, tam olarak kullanılmasını sağlamak, Bölgemizde Ar-Ge kültürünün yerleşmesine, Üniversite- Sanayi işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve Uygulamaları örnek alınan bir kurumun tesisini mümkün kılmaktır.