Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri Kou Teknopark’ı ziyaret etti

     Geçtiğimiz hafta Sanayi İşbirliği Programı tanıtımı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TGB Dairesi’nden Yunus ÖZMODANLI, KÜSİ’den Orhun Melik Burak, STE Dairesi’nden Gülnur SÖNMEZ , SİP Dairesi’nden Mehmet Ekinci, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi ve KOU Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkadir Decleli, Teknoloji Transfer Ofisi temsilcileri ve KOU Teknopark çalışanlarının katılımları ile Kocaeli Teknopark’ta gerçekleştirildi.

       Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen temsilciler, üretim ve teknoloji yeteneğinin geliştirilmesinden, uluslararası karşılıklı işbirliği ve yatırım imkânlarının oluşturulmasını amaçlayan kamu alım politikalarından, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esaslardan söz etti.
      STK kategorisinde tedarik sözleşmesi kapsamında özellikle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, KOBİ’ler, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri yer almaktadır. Bakanlık tarafından belirlenen alanlarda, sanayileşme, yerlileşme ve ticarileşme amacıyla; yurtiçindeki şirketler, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek, Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım geliştirme, test ve benzeri çalışmalara/ faaliyetlere ve akademik çalışmalara yönelik; altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve benzeri destekler verileceği konusunda bilgi aktarımı gerçekleştirildi.
     Toplantıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen temsilciler, üretim ve teknoloji yeteneğinin geliştirilmesinden, uluslararası karşılıklı işbirliği ve yatırım imkânlarının oluşturulmasını amaçlayan kamu alım politikalarından, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esaslardan söz etti.


     STK kategorisinde tedarik sözleşmesi kapsamında özellikle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, KOBİ’ler, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri yer almaktadır. Bakanlık tarafından belirlenen alanlarda, sanayileşme, yerlileşme ve ticarileşme amacıyla; yurtiçindeki şirketler, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek, Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım geliştirme, test ve benzeri çalışmalara/ faaliyetlere ve akademik çalışmalara yönelik; altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon ve benzeri destekler verileceği konusunda bilgi aktarımı gerçekleştirildi.