TRIZ Eğitimi

Kasım, 2019

2019çar27Kas(Kas 27)10:00per28(Kas 28)17:00TRIZ EğitimiSistematik Hızlı Problem Çözme ve Bilimsel İnovasyon Yapma Yöntemi10:00 - 17:00 (28)

etkinlik detayları

Sistematik Hızlı Problem Çözme ve
Bilimsel İnovasyon Yapma Yöntemi:

Prof. Dr. C. Ruhi KAYKAYOĞLU

Tarih: 27-28 Kasım 2019 Çarşamba – Perşembe (2 gün)
Saat  : 09:30 – 16:30

TRIZ NEDİR?
TRIZ Rusça “Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch” sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuştur. TRIZ yaklaşımı, İngilizce “Theory of the Solution of Inventive Problems” veya Türkçe “İcat Temelli Problem Çözme Teorisi” veya “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi” olarak tanımlanmaktadır.
TRIZ; Üniversitelerde, Farklı Şirket Bölümlerinde ve Ar-Ge merkezlerinde, hızlı problem çözme, yaratıcılık geliştirme ve sistematik inovasyon geliştirme aracıdır.

TRIZ NE SAĞLIYOR?
■ Çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükselmesi,
■ İnovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi,
■ Buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi,
■ Yüksek problem çözme motivasyonunun sağlanması,
■ TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması.

YAPISAL İNOVASYON ve YARATICILIĞI ÖĞRENME
İnovasyon ve yaratıcılığın şirket DNA’sına yerleştirilmesi için çalışmalara uluslararası kabul görmüş bir modelin seçimi ile başlanmalıdır. Günümüzde bireylerin yaratıcılığını artırıp onları inovatif düşünmeye zorlayacak iki farklı okul yaklaşımı mevcuttur:
İlk Yaklaşım:
Kişilerin beyin gücünü artırıcı düşünme ortamının yaratılması için; Beyin Fırtınası, De Bono Yanlamasına Düşünmek, 6 Şapkalı Düşünmek ve Kök Neden Analiz stilleri gibi teknikler, yaratıcı düşünmeyi artırıcı ortamlar sunarak, kişilerin beyinlerinin yaratıcılığını ortaya çıkarmalarına destek olmaktadır. Bu yaklaşımı programlanmamış yaratıcı düşünme şekli olarak da adlandırabiliriz. Bu demektir ki, bildiklerimiz ve deneyimlerimiz ölçüsünde yeni bir buluş veya tasarım yapabiliriz. FMEA, Balık Kılçığı ve 5N 1K gibi yaklaşımlar bu sürecin içindedir.
İkinci Yaklaşım:
Programlanmış düşünme ile yaratıcılığı tetiklemek esastır. Burada amaç; kişilere sunulan farklı ve ispatlanmış bilimsel düşünme araçlarıyla, yaratıcı düşünmelerini sağlamaktır. Bu yaklaşımlarla tanışılması sonuç almayı kolaylaştıracaktır. Bugün yoğun kabul gören en önemli yaklaşım TRIZ yaklaşımdır. TRIZ araçları “Amerika’yı Yeniden Keşfetmeden” ve bugüne kadar yapılmış buluşlardan alınan metodolojiyi kullanarak çalışır.

Firmalara Verilecek TRIZ Eğitimi Öğrenme Hedefleri?
• TRIZ eğitimi çalışanların öğrenme kültürünü pekiştirir ve onlara buluş yapma tekniği sunar.
• TRIZ eğitimi sürecinde öğretilecek yaklaşımlarla; ISQ, operatörler ve diğer araçlarla yaratıcı problemleri çözülebilir.
• TRIZ hala gelişen bir yaklaşım olarak müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktadır.
• TRIZ yüksek pazar değeri olan ürünlerin tasarımlanmasına destek olur.
• TRIZ patente dönüşen buluşlardaki şifreleri, teknolojik buluşları ve başkasının deneyimini kullanır.
• TRIZ yaklaşımı aynı zamanda pazarlama ve işletme süreçlerini de yönlendirir.
• TRIZ yaklaşımı ile gelecek teknolojileri yönlendirir.
• TRIZ araçları Ar-Ge süreçlerinizi hızlandırır ve daha hızlı sonuç aldırır.

Eğitimin Hedefi:
Firmalar, profesyoneller ve akademisyenler problemlerini hızlı çözmek zorundalar. Özellikle yeni ürün ve müşteri odaklı hizmet geliştirme sürecinde tüm ekiplerin daha yaratıcı olmaları beklenmekte. Mevcut problem çözme yöntemleri esnek ve hızlı olmadığı için hem firmalar hem de bireyler TRIZ yaklaşımına daha çok odaklanmakta.
TRIZ; sistematik bir problem çözme yaklaşımına sahip olmasının yanı sıra, bilgi derinliği ve yaratıcılığıyla bugün birçok firma tarafından tercih edilen bir problem çözme ve inovasyon aracıdır.
Bu eğitimle TRIZ yaklaşımın temelleri sunulurken birçok örnekle yöntemin çalışma yaşamında kullanımı pekiştirilecektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. GÜN

BÖLÜM 1: ÇALIŞMA YAŞAMINDA İNOVASYON GERÇEKLEŞTİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR? Geleneksel Yaklaşımlar
Sistematik İnovasyon
BÖLÜM 2: PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ NELERDİR?
● Problem Çözme Felsefesi ve Son Trendle
● Problem Çözme Teknikleri (Beyin Fırtınası, 5N1K, Balık Kılçığı, FMEA, İlişki Diyagramları, Pareto Analizi, Kontrol Tabloları, Altı Sigma gibi)
● Yeni Yaklaşım TRIZ’in Yeri
BÖLÜM 3: TRIZ YAKLAŞIMININ TEMELLERİ
● TRIZ Metodunun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
●TRIZ Yakl aşımının Temel Düşünme Modaliteleri Nelerdir?
BÖLÜM 4: TRIZ ARAÇLARINA GENEL BİR BAKIŞ
● TRIZ Araçlarının Kısa Kısa Tanıtımı
● TRIZ Çözümü İçin ISQ Formatının Tanıtılması ve Örneklemeler

BÖLÜM 5: ÇELİŞKİ MANTIĞI ve ÇELİŞKİ MATRİSİ ile ÇÖZÜMLER
● Teknik Çelişkiler
● Fiziksel Çelişkiler (39 Çelişki Parametresi ve 39×39 Çelişki Matrisi)
● 40 TRIZ Buluş Şifreleri
● Uygulamalar

2. GÜN

BÖLÜM 6: FAYDALI ve ZARARLI FONKSİYONLAR
● Problem Alanındaki Faydalı Fonksiyonlar
● Problem Alanındaki Zararlı Fonksiyonlar
● Faydalı ve Zararlı Fonksiyonların İlişkilendirilmesi ve Şematik Gösterim
● Uygulamalar

BÖLÜM 7: İDEALİTE ve KAYNAKLAR KAVRAMI
● İdealite Kavramı
● Kaynaklar ve Etkin Kullanımı
● Uygulamalar

BÖLÜM 8: S EĞRİSİ ve DOKUZ PENCERE YAKLAŞIMLARI
● Sistemde Ne Zaman İnovasyon Yapmak Gerekiyor – S Eğrisi Analizi
● Sistemlerin Dünü, Bugünü ve Yarını
● Uygulamalar

BÖLÜM 9: TRIZ BİLİMSEL ETKİLER KILAVUZU VE OPERATÖRLER
● Bilimsel Etkiler Kılavuzu Kullanımı
● Çok Kullanılan Problem Çözme Operatörleri
● Uygulamalar

BÖLÜM 10: Su+F TRIZ METODOLOJİSİ
● Su+F Yaklaşımının Temelleri
● 76 Standart Çözüm Metodları
● Uygulamalar

BÖLÜM 11: PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMI VE ARIZ
● TRIZ Yaklaşımı İle Nasıl Problem Çözeriz?
● TRIZ Çözümüne Algoritmik Yaklaşım – ARIZ
● TRİZ ile Çözümlerden Örneklerin Sunulması

Daha

zaman

27 (Çarşamba) 10:00 - 28 (Perşembe) 17:00

Leave a Reply

X