BIGG

TÜBİTAK’ın öncülüğünü yaptığı ve misyon edindiği “yenilik odaklı fikirlerin desteklenmesi” amacıyla iş fikri sahibi girişimci adaylarını teşvik eden 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı, teknoloji yönü güçlü girişimlere 200 Bin TL hibe desteği (geri ödemesiz) sunmaktadır.

Program iki aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşama sadece TÜBİTAK tarafından belirlenen uygulayıcı kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.

Bu aşamada uygulayıcı kuruluşlar iş fikri sahiplerini eğitim programları ile 2. Aşama’ya hazırlayarak girişimcilik bilincini oluşturur.

BİGG Tepe, Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. tarafından üstlenilen ve ilgili süreçlerde KOÜ TTO işbirliğiyle TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında 1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Girişimcileri TÜBİTAK BiGG Programı’nın 2. Aşaması’na hazırlar.

Teknolojik ve yenilikçi iş fikirlerini iş planından pazara kadar çeşitli eğitimlerle destekleyen Kocaeli Üniversitesi Teknopark Kuluçka Merkezi, girişimcilere ücretsiz ofis, prototip atölyesi, akademisyen desteği, yatırımcı görüşmeleri, ticarileşme, büyük ölçekli firma eşleşmesi ve KOSGEB Girişimcilik Sertifikası gibi çok sayıda hizmet sunmaktadır.

BİGG Programı tematik alanları ve alt başlıkları şu şekilde belirlenmiştir:

Akıllı Ulaşım

Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.

Enerji ve Temiz Teknolojiler

Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.

İleri İmalat ve Sanayi 4.0

Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.

İletişim ve Sayısal Dönüşüm

IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.

Sağlık ve İyi Yaşam

İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.

X