BİGG Tepe

BiggTepe Programı Nedir?

TÜBİTAK 1512 – Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) kapsamında
1. Aşama hizmetlerinin yürütüldüğü bir hızlandırma programıdır. Girişimcileri, iş fikirlerini ticarileştirebilmeleri için 200.000 TL’ye kadar (geri ödemesiz) hibe desteği alabilecekleri TÜBİTAK BİGG programının 2. Aşamasına hazırlar.

KOÜ Teknopark A.Ş. yürütücü kuruluş olarak BİGG Programı’nı BiggTepe adı altında 2018 yılından bu yana sürdürmektedir.

 

BiggTepe Hızlandırma programı kapsamında:
  • Girişimcilere, teknolojik ve yenilikçi iş fikirlerini, iş planından pazara sunmaya kadar tüm adımları tasarlamaları konusunda gerekli olan eğitim ve mentörlük hizmetleri verilmektedir.
  • Programa kabul edilen girişimciler, KOÜ Teknopark Ön Kuluçka Merkezi alt yapı/ofis imkânlarından ve Prototip Geliştirme Merkezi’nden ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.
  • Eğitim ve mentörlük hizmetlerinin yanı sıra girişimciler süreç içinde ihtiyaç duydukları akademisyen desteği, yatırımcı görüşmeleri, büyük ölçekli firma eşleşmeleri konusunda desteklenmektedir.
  • Programa kabul edilen tüm girişimciler KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almakta ve KOSGEB firma kurulum desteğinden yaralanmaya hak kazanmaktadır.

 

Kimler Başvurabilir?

Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok on yıl önce almış kişiler;

  • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmaları,
  • Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamaları, hisse sahibi olmamaları (şahıs, limited veya anonim şirket ortaklığı) şartlarıyla…

 

BİGG Programı Tematik Alanları ve Alt Başlıkları:

Akıllı Ulaşım
Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.

Enerji ve Temiz Teknolojiler
Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.

İleri İmalat ve Sanayi 4.0
Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.

İletişim ve Sayısal Dönüşüm
IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.

Sağlık ve İyi Yaşam
İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.

X