Kocaeli Üniversitesi

INFORMATION LEVEL RISING IN THE HEART OF THE INDUSTRY

Teknoloji geliştirme bölgesi

Teknoparklar genel olarak Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, teknoloji yoğun sanayi kollarının bulunduğu yerlerde bu sanayi kollarının güçlendirmeleri, yenilikçi çalışmalarının desteklenmesi, eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğinin artırılması ve ulular arası yarışma güçlerinin yükseltmesi amacıyla kurulur.

News

Kocaeli University Technology Development Zone You can reach the news of Teknopark by clicking the link below.

Our partners