TÜBİTAK

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

⦁ Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek,

⦁ Girişimcilik ve üniversite sanayi işbirliğini desteklemek,

⦁ Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.

KOBİLER ve BÜYÜK ŞİRKETLER İÇİN DESTEKLER:

1507  KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

 • rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
 • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, amaçlanmaktadır.                                                                                                                                                               

Kimler Başvurabilir?          

Özel sektör kuruluşları – KOBİ’ler (İlk beş projenin desteklenmesi, ikisi ortaklı olmak koşulu ile)

Destek Özellikleri:

Destek Süresi: 18 aya kadar.

Bütçe: 600 bin TL. Proje bütçesinin %25’ine kadar ön ödeme, 1512 programı 3. Aşama başvurusunda %10 genel gider desteği.

Destek oranı: %75

Başvuru Dönemi: Yıl içerisinde yayınlanan çağrı dönemi boyunca (Yılda 2 kez – 6 aylık periyotlarla)

Başvuru Süreleri: 2 aylık (Ocak – Şubat ve Temmuz-Ağustos)

Teşvik Ödülü: Başarılı KOBİ projelerinde “fikir sahibi araştırmacı”ya 7.500 TL.

1501 SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

 • Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır.                                                                                                                                                               

Kimler Başvurabilir?

Özel sektör kuruluşları – Sadece KOBİ’ler

Destek Özellikleri:

Destek Süresi: 36 aya kadar.

Bütçe sınırı yok. Proje bütçesinin %25’ine kadar ön ödeme.

Destek oranı: %75

Başvuru Dönemi: Yıl içerisinde yayınlanan çağrı dönemi boyunca (Yılda 2 kez – 6 aylık periyotlarla)

Başvuru Süreleri: 2 aylık (Ocak – Şubat ve Temmuz-Ağustos)

Teşvik Ödülü: Başarılı KOBİ projelerinde “fikir sahibi araştırmacı”ya 7.500 TL.

■ 1501 ve 1507 Destek Programları için 2020 yılı itibarı ile getirilen yenilikler:

 • Yerli malı alet/teçhizat/yazılım için %15 oranında ek destek verilecektir.
 • Kuruluşun ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için hizmet alması ve ekonomik fizibilite raporunu da proje önerisi ekinde sunması durumunda söz konusu gider Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar (20.000 TL) kadar desteklenecektir. Ayrıca bütçesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarın üzerinde olan projelerde ekonomik fizibilite raporunun sunulması zorunludur. (5.000.000 TL – 1501 ve 1511 programları için)
 • Proje bazında en fazla 150.000 TL’na kadar senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilecektir.
 • Kuruluş bazlı ön kayıt uygulamasına geçilecektir. (2020/2. dönem çağrısından itibaren uygulama başlayacaktır)                                                                                                                                                                       

1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEK PROGRAMI

 • Özel sektöre yönelik hedef odaklı çağrılı sistem uygulanır.
 • Ürün ve teknoloji odaklı, izlenebilir hedefli bir programdır.
 • Sistematik olarak belirlenen çağrı konularını içerir.                                                                                                  

Kimler Başvurabilir?

 • Özel sektör kuruluşları.
 • Sektöre ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri. 

Destek Özellikleri:

Destek Süresi: Çağrı duyurusunda belirlenmekte.

Bütçe: Çağrı duyurusunda belirlenmekte.

Destek oranı: KOBİ %75, Büyük şirket %60. Proje bütçesinin %25’ine kadar ön ödeme. %10 oranında genel gider desteği.

Başvuru Dönemi: Yıl içerisinde yayınlanan çağrı dönemi boyunca.

1509 ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Uluslararası ortaklı projeler (EUREKA Network, EUROSTARS VE EUREKA Küme/Şemsiye gibi EUREKA programları) desteklenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Özel sektör kuruluşları, ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri.

Destek Özellikleri:

Destek Süresi: Uluslararası programın şartlarına göre belirlenir.

Bütçe: Uluslararası programın şartlarına göre belirlenir.

Destek oranı:  KOBİ %75, Büyük şirket %60. Proje bütçesinin %25’ine kadar ön ödeme.

Başvuru Dönemi: Çağrılı uluslararası programlarda başvuru süresi belirtilir. Sürekli başvuru alınan uluslararası programlarda zaman kısıtlaması bulunmamaktadır.

 

X