Vizyonumuz / Kuruluş ve Amacı

Vizyonumuz / Kuruluş ve Amacı

 • Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi; araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlanarak;
 • Teknolojik bilgi üreterek, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması,
 • Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek,
 • Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek,
 • Verimliliğini artırarak üretim maliyetlerini düşürmek,
 • Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek,
 • Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,
 • Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak,
 • Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
 • Teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak

amacı ile kurulmuştur.


 

Copyright © 2014 Teknopark A.Ş.

FacebookTwitter

Yasal Uyarı

LuckyEye