Esas Başvuru

Esas Başvuru Formunda Dikkat edilmesi Gereken Hususlar
 

Formun ilk sayfasında bulunan “Değerlendirme Ölçütleri” alanı, başvurunuzun değerlendirilmesi için görevlendirilen hakemler tarafından doldurulacaktır. Bu bilgiler daha sonra KOÜ Teknopark bölgesindeki etkinliklerinizi denetleyen izleyiciler tarafından da kullanılacaktır.

Firma Bilgi Formu (F1, F2, F3) kapsamında kuruluşunuzun tamamını ilgilendiren yapısal nitelikteki genel bilgilerin verilmesi istenmektedir.

Proje Bilgi Formu (P1, P2, P3) formu ise kuruluşunuzun geçmişte veya halen yürüttüğü AR-GE etkinlikleri ile ilgili bilgileri almak için hazırlanmıştır. Referans projenizdir.

Proje Bilgi Formu (PBF) KOÜ Teknopark bölgesinde gerçekleştirmek istediğiniz çalışmalar ve/veya projeler hakkında bilgileri içerir. KOÜ Teknopark içinde yapmayı öngördüğünüz etkinliklerle ilgilidir ve kuruluşunuzun diğer etkinliklerinin kapsamamaktadır.

Teknopark Birimi Bilgi Formu (TBBF), KOÜ Teknopark bünyesinde gerçekleştirmeyi amaçladığınız projeler ve çalışmalar için, proje aşamaları, yapılanmayı ve iş sorumlulukları gibi hususları kapsamaktadır. Verdiğiniz bilgilerin kapsamı ve ayrıntısı Teknoparka kabülünüzde etkili ve önemli olacaktır.

Lütfen formları eksiksiz ve okunaklı olarak doldurunuz.

Başvuru yapmakla, formlarda ve ve ekinde vermiş olduğunuz bilgilerin (ileriye dönük beklentileri, niyetleri ve tahminleri içeren nitelikte olanlar hariç) doğru ve tam olduğunu beyan etmiş olursunuz. Bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun KOÜ Teknopark’ a kabulünüzden sonra tespiti halinde yönetici şirket kira sözleşmeniz de dahil olmak üzere KOÜ Teknopark faaliyetlerine son verme yetkisi ve hakkına sahiptir.

Başvuru formlarının tüm sayfalarının firma imza yetkisine sahip kişilerce imzalanması e firma kaşesi ile kaşelenmesi gerekmektedir. Şahıs olarak başvuru yapılıyor ise her sayfası başvuru sahibince sadece imzalanmalıdır.

Yukarıda tanımlanan belgeleri 2 (iki) kopya halinde yönetici şirket KOÜ Teknopark A.Ş.’ ye elden teslim etmeniz gerekmektedir.

KOÜ Teknopark A.Ş. başvurularında, proje inceleme bedeli 600 TL + KDV dir. Ödeme makbuzu başvuru formlarına eklenerek yönetici şirkete teslim edilir.

Banka Hesap Numarası

KOÜ Teknopark A.Ş
İş Bankası İzmit Şubesi
IBAN NO : TR140006400000124002103793


 

Copyright © 2014 Teknopark A.Ş.

FacebookTwitter

Yasal Uyarı

LuckyEye