Değerlendirme Kriterleri

KOÜ Teknopark’ a başvuran girişimci firmanın projesi uzman hakemler ve girişimci değerlendirme kurulu tarafından incelenir.

Değerlendirme kriterlerinde;

  • Başvurulan projenin AR-GE Projesi olarak uygunluğu, projenin amacı ve uygulanabilirliği,

  • KOÜ Teknopark' ta gerçekleştirilecek projelerin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na ve ilgili mevzuatlara uygunluğu,

  • Kocaeli Üniversitesi akademik personeli ve öğrencileri ile yapılacak işbirliği,

  • Firmanın bu proje/projelerdeki yazılım geliştirmedeki personel kaynağı yeterliliği

  • Mali kaynak yeterliliği

göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılır.


 

Copyright © 2014 Teknopark A.Ş.

FacebookTwitter

Yasal Uyarı

LuckyEye